Förpackningstrender 2020

Foto: Agglomerat från svenska PCR som används till TMRs kompositsliper för järnväg
Fotograf: Ninnie Schröder

Förpackningstrender – Ett av mina absoluta favoritinlägg! Jag tror att framtiden inom förpackningsdesign kommer att handla om förbättrad kundupplevelse, att leverera varor snabbt och viktigaste av allt, som jag kommer att lägga stort fokus på – Skapa förpackningar för en hållbar framtid.

#1 Förpackningar för ökad hållbarhet

Svensk Dagligvaruhandel har tagit fram en färdplan inom ramen för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige:

Målet är att till 2030 ska plastförpackningar vara producerade i förnybar eller återvunnen råvara. Dessutom ska de vara materialåtervinningsbara redan 2022.

Även KRAV driver ett unikt förpackningsprojekt där syftet är att ta fram en tydlig vägledning som KRAV-certifierade företag kan använda för att välja förpackningar som:
     • spar in på resurser
     • minskar matsvinnet
     • inte innehåller farliga ämnen

Ett bra exempel är det svenska familjeföretaget Alex&Phils (se bild ovan). Deras ambition är att göra högkvalitativ barnmat i sk. klämmisar. Oftast består dessa förpackningar av LDPE-plast + Aluminium för att säkra hållbarheten på produkten. Det senaste inom förpackningsindustrin när det gäller de sk. klämmisar är att ta bort aluminium men att bibehålla hållbarheten. I Alex&Phils nya förpackning består den nu av förnyelsebar PE, i detta fallet sockerrör och utan aluminium, vilket gör att den nu är “ready-to-recycle”. Dvs. Den kan nu materialåtervinnas men tekniken inom återvinning är inte på plats än för att sluta cirkeln.

Ett annat exempel är Colgate som tagit fram den första materialåtervinningsbara tandkrämstuben i Europa, gjord av HDPE, Heja! Men är kartongförpackningen nödvändig?

Förutom globala och nationella målsättningar förväntar sig också konsumenten allt oftare att en ekologisk produkt har en hållbar förpackning, vilket samtidigt skapar en ökad trovärdighet för varumärket i sin helhet.

Tips! Börja med förpackningsutveckling tidigt i processen, gärna samtidigt som produktutveckling. Designa för återvinning (men bibehåll alltid hållbarheten). Det finns stora miljövinster att göra om frågan om återvinningsbarhet lyfts redan vid uppstart. Glöm inte helhetsperspektivet!

Om du vill SUP-shame:a dina kollegor kommer här ett tips! #greta #supshame #humor

Starbucks och McDonalds testar konceptet återanvändningsbara muggar i utvalda restauranger och caféer i Kalifornien. Läs mer här.

#2 Återanvändning

Innan jul skrev jag ett inlägg om Design för återvinning och presenterade materialhierarkin, som bygger på EUs avfallshierarki och målsättningen fram till 2030.

Framtiden är cirkulär och målet är att det inte ska uppstå något förpackningsavfall överhuvudtaget. Det avfall som ändå uppstår ska hanteras som en resurs och återanvändas eller återvinnas.

Ni som sett mig föreläsa vet att jag brukar nämna Loop store som exempel när jag pratar om återanvändning inom förpackning. Fler och fler företag ansluter sig till konceptet vilket är en spännanade utveckling. I Sverige startar det fler butiker inom konceptet Zero Waste eller förpackningsfria butiker, den första i Stockholm heter Hushållet Stockholm och planerar att öppna i mars. I Stockholm finns det en e-handelsbutik som heter unwrapped. De säljer ekologiska torra produkter packade i återanvändningsbara förpackningar så som glas och tygpåsar, som returneras vid din nästa leverans. Jag kan rekommendera dig att läsa en bra artikel på deras blogg där de förklarar komplexiteten kring komposterbara plaster.

Genom ett Vinnovafinansierat projekt testar IVL m.fl. pantsystem för take away-förpackningar i Sverige. Matlådor och kaffemuggar ska kunna lämnas in där de tidigare har inhandlats för att sedan diskas och återanvändas igen – något som man tror ska spara både resurser och minska nedskräpningen. Ett antal kaféer och lunchrestauranger i Stockholm och Göteborg är först ut med att testa systemet.

Tips! Många av dessa koncept/butiker anser jag bidrar till stor miljönytta i städer där det bor många människor på liten yta. Utanför tätbebyggda områden minskar man miljönyttan och jag tror att vi måste tänka på ett annat sätt. Viktigt att ha med helheten för bästa miljönyttan!

#3 Förpackningsminimering

Denna trend hänger ihop med Återanvändning men jag anser ändå att det är värt att nämna. Det handlar mycket i att reducera och byta ut förpackningsmaterial till andra, förhoppningsvis bättre alternativ som är ett bättre ur ett helhets- och cirkulärt perspektiv.

Exemplet ovan kommer från butikskedjan Marks & Spencer i England. De testar hydroponisk vertikalodling i butik, där man planterar frön som sedan blir till säljbara kryddväxter. Syftet är att skapa större miljönytta med mindre transporter och förpackningar. De har som plan att testa konceptet i ytterligare sex butiker i London under 2020. Konceptet påminner mycket om det svenska StartUp företaget Grönska, vilket nyligen också gjort om sina förpackningar.

Ett annat exempel är schampoo-puckar från LUSH. Det är egentligen en produktinnovation men gör att no-packaging-is-needed.

Tips! Gör en bedömning över alla dina förpackningar och vilket material de består av idag. Finns det alternativa material på marknaden? Använder du kanske onödigt mycket material? Hur ser just din produkts livscykel ut? Stirra dig inte blind på ett material utan tänk helhet. Eller kan du som LUSH skapa en produktinnovation som inte alls behöver en förpackning?

#4 Återvunnet material

Circular Plastics Alliance – Ett förbudsinitiativ (med stöd av Europeiska kommissionen) som har som mål att öka användandet av återvunnen plastråvara i produkter. Målet är 10 miljoner ton återvunnen plast i produkter i Europa år 2025 (jämfört med 4 miljoner ton år 2016).

På nationell nivå är SVDH färdplan unik för Sverige och målet är att till 2030 ska plastförpackningar vara producerade i förnybar eller återvunnen råvara. Min uppfattning är att många stora internationella företag följer Sverige i just denna frågan och testar gärna sina hållbarhetsidéer här innan man introducerar det på fler marknader.

Ett bra exempel på detta är tex. Coca-Cola där Sverige blir den första marknaden i världen där Coca-Cola går över till 100 % återvunnen plast för hela den lokalproducerade portföljen. Omställningen påbörjas under första kvartalet 2020 och avser alla PET-flaskor som produceras i Jordbro. Förändringen innebär en minskad användning av nytillverkad plast med cirka 3 500 ton per år. Jag hoppas detta kommer att skynda på utrullande av fler pantsystem på fler marknader än enbart Skandinavien, vilket gör att värdet på förpackningen höjs och nedskräpning minskar.

ICAs varumärke Skona har under år 2019 varit med i ett Vinnovafinansierat projekt vars övergripande mål är att finna sätt att kunna öka användningen av återvunnen plastråvara vid framställning av ny plastfilm för konsumentförpackningar för tex. toalett- och hushållspapper.

Det finns en utmaning kring återvunnen plast och livsmedelssäkerhet. I dag erbjuds livsmedelsindustrin bara återvunnen PET. Därför vill Nestlé skapa en bredare marknad för återvunnen plast som är godkänd för livsmedel och storsatsar för att öka användningen av återvunnen plast. 20 miljarder kronor ska användas för att skynda på utvecklingen för hållbara förpackningslösningar och hitta metoder som gör det möjligt att använda återvunnen plast för livsmedel.

Andra spännande close-the-loop intiativ är matchmaking företaget Excess Material Exchange.

Find out how we turn your waste into wealth. To make successful matches we use a holistic and systemic process.

– Excess Material Exchange

Tips! Delta i forskningsprojekt för att hjälpa till att driva marknaden framåt. Delta i nätverk och dela din erfarenhet och tankar. Fråga FTI eller TMR om vägledning vad gäller design för återvinning.

Företaget Fellow Barber tog bort order Barber i sitt produktnamn och når nu en bredare publik. Samtidigt följer de trenden för fler könsneutrala skönhetsprodukter – win win!

#5 Förpackningar för alla

Undersökning visar att 50 % av oss Millennials menar att det finns de individer som inte ser sig som en man eller kvinna. 12 % av Millennials anser sig vara transperson och tilltalas inte av varken feminint eller maskulint uttryck.

Detta ser man redan inom mode- och skönhetsindustrin samt flygbolaget United blev det första flygbolaget som erbjuder könsneutrala bokningsalternativ för sina bokningar.

Hur kommer skönhetsindustrin se ut om tio år? Är håravfall, hårfärgning, akne, rynkor mm knutet till vilket kön du är?

Ett bra exempel på detta är varumärket Fellow. Deras dåvarande produktnamn Fellow Barber baseras på kvinnoprodukter. De märkte att fler, inte bara skäggiga män köpte deras produkter och gjorde en re-design där de lämnade ute order Barber på deras förpackningar. Resultatet blev att de nu tilltalar en bredare publik.

För att se fler exempel kika in på The Dieline.

Tips! Jag personligen tycker ordet Hen är ett superbra och användbart men det är många som inte håller med #OK, Boomer 😉 Millennials är den största generationen idag. Det är viktigt att du känner din målgrupp och är öppen för förändring, så att ditt varumärke/produkt kan växa och utvecklas tillsammans med din målgrupp.

#Länktips

Det finns såklart många fler förpackningstrender.
Här kommer tips:


category:

Tips

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *