Bäst före 14/01/2499

“It’s the year 3020. You are no longer around. Your plastic bottle from 2020 has finally broken down. It takes 500-1000 years for plastics to degrade. That’s why we created the Plastic Expiry Date Sticker.”

– Från de brittiska kreatörerna Gagandeep Jhuti & Joe Foale-Groves

Tänk att en sådan enkel idé som ett klistermärke kan ge ett sådant kraftfullt budskap!

Plasten är en modern hjälte i många fall, framförallt inom dagligvaruhandeln; med bra egenskaper som förlänger varors hållbarhet vilket bidrar med mindre matsvinn. Därför har vi konsumenter i dag tillgång till ett stort utbud från hela världen, till en låg kostnad. Men i andra änden finns det stora utmaningar till att samla in och återvinna plasten, framförallt mjuka plastförpackningar.

Exakt hur lång tid det tar för en plastförpackning att brytas ned kan inte sägas exakt – det beror på vilken miljö plasten hamnar i och vilka förutsättningar som råder där. En PET-flaska tror man bryts ner till mikroplaster efter ca 450 år om den hamnar i naturen.

92 procent av svenskar säger att de källsorterar. Vi är i topp vad gäller alla materialslag förutom plastförpackningar. 2018 samlades det in 46 procent hushållsplastförpackningar i Sverige; minst 30 procent är mjuka plastförpackningar. Målet är att senast 2025 ska minst 55 procent av alla plastförpackningar i EU återvinnas.

Vi måste bli bättre att lämna ALLA våra plastförpackningar; mjuka, hårda, kladdiga och små till återvinningsstationer (miljörum, fyrfacks-kärl osv.). Med dagens insamlings- och återvinningssystem går mycket av den insamlade plasten förlorad av olika anledningar. Detta är ett enormt resursslöseri, vilket det jobbas på! Samtidigt är det jätteviktigt att du som designer/beslutsfattare av val av material som ska skydda och bevara din produkt, vet hur den kommer att hanteras vid insamling och återvinning sk. end-of-life. Samt uppmuntra slutkonsumenten till att källsortera!

Framtiden är cirkulär och målet är att det inte ska uppstå något förpackningsavfall överhuvudtaget. Det avfall som ändå uppstår ska hanteras som en resurs och återanvändas eller återvinnas.

Källa: The Dieline & Håll Sverige Rent


category:

Added value,Concept,Graphic design,Sustainability

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *