Podd – Unpacking Food Tech

Unpacking Food Tech 🎧- En intressant podd där experter bl.a. TetraPak i första avsnittet diskuterar komplexiteten kring den cirkulära förpackningen ur ett LCA perspektiv.

Källa: AGFO

category:

Food,Sustainability,Tips

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *