Samverkan för ökad återvinning

Alla inom dagligvaruhandeln har som mål att skapa återvinningsbara plastförpackningar till 2025, vilket är en stor utmaning. Speciellt när det kommer till förpackningar för livsmedel som behöver barriär tex för att förlänga en produkts hållbarhet eller behöver en viss styvhet (med hjälp av tex lim/lack) för ökad funktion.

Dessa typer av förpackningar är idag inte klassade som återvinningsbara pga otillräcklig fakta av deras påverkan på det återvunna materialet. Detta ska nu testas genom ett nytt beviljat projekt från Vinnova – Ökad cirkularitet för flexibla barriärförpackningar av plast. Målet är att kunna öka andelen cirkulära plastförpackningar för PP och PE-filmer. Projektet kommer att pågå till slutet av 2023.

I projektet ingår representanter från hela förpackningsvärdekedjan, bla vi på ICA vilket känns fantastiskt kul!

Idag saknas det relevanta studier inom det här området. Projektet kommer att ge oss värdefull information och förutsättningar för att kunna ge tydligare riktlinjer kring utformning av flexibla förpackningar så att dessa i högre grad ska kunna materialåtervinnas utan stora kvalitets- och värdeförluster. Det medför stor nytta för producenter som vill verka för ökad materialåtervinning och ökad cirkularitet.

Einar Ahlström, Materialspecialist på FTI

För att läsa mer om projektet och se vilka fler det är som är med och bidrar, besök Packmarknaden.

Källa: Packmarknaden

category:

Food,Sustainability

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *