Sevärda dokumentärer

Nyligen har det släpps ett antal dokumentärer som alla är sevärda. Du ser länkar till respektive dokumentär samt mina personliga reflektioner nedan.

Återvinningsbluffen – Handlar om koppling mellan vår konsumtion och bristen på avfallshantering i världen samt kopplingar till korruption.

🤓 Jättebra att detta lyfts i media. Det är verkligen jätteviktigt med spårbarhet och kravställan mot de företag som hanterar förpackningsavfall. Att försöka minska vår plastanvändning där det går är viktigt samt att designa för återvinning. Plastproduktionen förespås att fördubblas de närmaste 20 åren så vi behöver verkligen göra allt vi kan för att uppnå en cirkulär ekonomi.
Källa: LinkedIn
Läskjättens brutna plastlöften – Fokus på Coca Cola, världens största producent av läsk har givit en rad löften om att samla in och återvinna sina plastflaskor. Kommer de klara sina mål?

🤓 PET som material är fullt återvinningsbart och även cirkulärt MEN när plast hamnar i vår natur får det katastrofala följder. I Sverige har vi ett välutbyggt PANT-system men i resten av världen är det bara drygt hälften av flaskorna som återvinns. Inom EU har man tagit beslut om att insamlingssystem av flaskor ska gälla alla EU-länder. Ett steg i rätt riktning men det krävs krafttag och investeringar för att bygga upp en infrastruktur som kan hantera vårt plastavfall. Vem bär ansvaret; producenterna eller politikerna?

Apropå plastkonsumtion så gör Coca Cola nu koncepttester runt om i Europa kopplat till refill/påfyllningsbarhet och finns nu även i Sverige under Reitan, läs mer här.
Den farliga plasten – Ny forskning avslöjar obehagliga sanningar om plasten. De hormonstörande kemikalierna kan bland annat störa människors och djurs utveckling.

🤓 Denna tycker jag personligen är mest otäck med tanke på cocktaileffekten vi dagligen utsätts för. På EU-nivå diskuterar man en gemensam kemikaliestrategi. Vi som jobbar med plast bör öka vår kunskap inom ämnet för att kunna kravställa minskad användning av skadliga kemikalier som kommer påverka kommande generationer negativt. Tips på utbildning inom livsmedel som är i kontakt med förpackningsmaterial 👉 Normpack.

Slaget om skogen – En serie från SVT Vetenskap om den svenska skogen i 7 delar 🌲

🤓 Skogen i Sverige är en relativt ung skog jämfört med tex. skogarna i Tyskland och Frankrike samt att vi i Sverige har odlat skog i många år. Men vad är ett hållbart skogsbruk och hur ser framtidens skogsbruk ut? – Troligen någonstans mittemellan i det som diskuteras i avsnitten eller vad anser du?

category:

Sustainability,Tips

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *