Cirkulär ekonomi, Webinar & Glad Sommar!

Första halvan av 2020 har passerat – Ett halvår som för många varit utmanande på många sätt. Jag har haft turen att arbeta inom livsmedelsbranschen och som mest påverkats av logistikutmaningar pga. konsumeters ökade köpbeteende av toalettpapper och pasta de första månaderna.

Jag hoppas, trots att många av oss känner rädsla för smitta och kommande lågkonjuktur inte glömmer och prioriterar bort hållbarhetsfrågan! Om du inte redan lyssnat på Gretas sommarprat på P1 kan jag varmt rekommendera dig att göra det. Lyssna här 🎧

Den 25 juni publicerade Regeringen nya etappmål både för att vi ska minska matavfallet men också att vi behöver återanvända mer förpackningar.

Återanvändning av förpackningar innebär att andelen återanvändbara förpackningar som släpps ut på marknaden ska öka successivt från år 2022 till minst 30 procent år 2030.

I Sverige är förpackningar det största enskilda användningsområdet för plast sett till vikt, enligt en undersökning från 2019. Etappmålet ska leda till ändrade beteenden hos konsumenter och andra aktörer så att förpackningar används flera gånger innan de blir avfall eller återvinns.

Pressmeddelande Miljödepartementet, Näringsdepartementet

Det finns fortfarande många frågetecken kring hur detta ska gå till då vi samtidigt måste säkra hygienen. Jag personligen tänker framförallt på Loopstore i USA och Paris. Skulle något liknande fungera i Sveriges storstäder?

Tips på webinar! 🤓
Nestlé’s Sustainability Secret: Prioritize Packaging Design with a Consumer-Obsessed Mindset
Datum: 30:e Juni, 2020
Tid: Kl 20:00-21:00 (svensk tid)

Nestlé har som målsättning att alla deras förpackningar ska vara återvinningsbara eller återanvändningsbara år 2025.

För mer info om eventet och anmälan här.

Jag ser framemot en spännande med troligen annorlunda höst men med stort fokus på förpackningar för ökad hållbarhet! ♻️

Önskar dig en glad sommar och att du får hålla dig frisk! ☀️

category:

Tips

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *