Test av pantsystem för take away-förpackningar

Ovan är min tolkning av förpackningshierarki baserad på EU’s avfallshierarki.
Målet är att senast 2030 ska alla plastförpackningar som släpps ut på marknaden i EU kunna återanvändas (gul) eller återvinnas (grön).

Samtidigt som trenden take-away/on-the–go ökar, så beräknas engångsartiklarna stå för 43 % av nedskräpningen i EU.

En stor utmaning är hur vi ska kunna utveckla våra förpackningar inom just Återanvändning – därav projektet Pantsystem för take-away förpackningar.

Målet med projektet är bl.a. att få ökad kännedom kring beteende/attityder och kund- och personaluppfattning kopplat till återanvändning. Samt hitta ett fungerande pantsystem som möjliggör förpackningar för flergångsanvändning. I slutet av projektet kommer det utvärderas om det är möjligt att utveckla ett styrmedel för att göra en omställning.

Under 2020 kommer fallstudier genomföras på olika kaféer och lunchrestauranger i Stockholm och Göteborg. Projektet kommer att fortlöpa fram till mars 2021.

Jag personligen uppskattar take-away men kan inte alltid ta hem förpackningarna för att källsortera eller har närheten till en återvinningsstation. Jag är jättenyfiken vad denna typ av lösning kan ge för ett resultat, både för mig som konsument och ur ett större perspektiv. Apropå konsumentbeteende och attityder så läser jag just nu boken Vi är vad vi köper – Konsumtionskulturen. Jag kan varmt rekommendera den!

Projektet koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet och utförs i samarbete med A43 Coffee, Antrop, Coffice, Compass Group, Duni, Göteborgs stad, Håll Sverige Rent, KTH Students for sustainability, loop-it, My Vegina i Söderhallarna, Naturvårdsverket, Nordiska plast, Nordish marketPantaPå, Ragnsells, Returpack, Reitan Convenience Sweden AB, Restauranglabbet, Stories, Vasakronan och ZeroWaste Stockholm. Det finansieras av Vinnova och deltagande parter.

Källa: IVL & Vinnova

category:

Added value,Food,Innovation,Sustainability

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *