OpenUp – Öppen innovation

Många företag, speciellt inom livsmedelsindustrin befinner sig idag en tuff konkurrensutsatt bransch. För att möta dagens marknadsbehov kan det vara nödvändigt att utbyta och utveckla idéer tillsammans med människor utanför den egna organisationen – öppen innovation.

Öppen innovation är en global trend där man uppmanar företag att öppet diskutera sitt innovationsarbete med externa aktörer från olika branscher. Resultatet är nya idéer och nya synsätt.

För att möta denna trend har Packbridge och Livsmedelsakademin, startat det gemensamma projektet OpenUp, som är finansierat av Tillväxtverket. OpenUp har fokus på öppen innovation av livsmedelsförpackningar och är öppet för vem som helst som gillar mat och vill vara med att påverka.

OpenUp lanserades i oktober i år. För mer information tryck här.

openup

Källa: OpenUp

category:

Added value,Food,Innovation,Tips

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *