REPA

Sedan den 10 mars i år jobbar jag på företaget REPA (registret för producentansvar) som anslutningsansvarig för förpackningar.

Enligt producentansvarslagen så har alla företag som medverkar till att förpackningar och förpackningsmaterial sätts ut på marknaden har ett ansvar för att förpackningarna sedan återvinns.

Genom att företagen ansluter sig till REPA kan de ta sitt producentansvar och via förpackningsavgifter bidra till att finansiera alla återvinningsstationer. Dessa ägs och sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

REPA ägs endast av producenter som är anslutna och har inget vinstintresse.

Den Gröna Punkten känner nog många igen, men vad betyder den egentligen? Jo, den visar nämligen på att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen saluförs. I Sverige är det REPA som äger Gröna Punkten och producenter som är anslutna till REPA får använda symbolen på sina produkter.

Jag ser framemot en mycket spännande och lärorik tid på REPA.

REPA

category:

Personal,Sustainability

One response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *