Kan förpackningar minska världssvälten?

hungry_kidsJag läste precis en mycket intressant och bra artikel från packnet. Den handlar om att rätt sorts förpackning kan bidra till att minska världssvälten och öka hållbarheten i samhället. En mycket intressant artikel som jag gärna vill dela med mig av. Jag har skrivit en sammanfattning om artikeln nedan.

Uppemot hela 50 % av all mat och dryck i vissa utvecklingsländer går till spillo varje dag pga brister i logistik- och kylkedjor samt hanterings- och förpackningsprocesser.

I I-länderna kastas det mellan 25-50% av all mat pga ovarsam hantering och att bäst-före-datumet är passerat. Bara inom EU förstörs 10 % av all frukt och grönt, som ligger på en kostnad av ca 10 miljarder euro!

I framtiden kommer världsbefolkningen att öka och fler munnar kommer behöva mättas. Detta behöver dock inte betyda en produktionsökning. Genom att se över de brister som finns idag kommer det inte bli ett problem, men det är en lång process och förpackningarna kan inte ensamt lösa livsmedelsbristen i världen.

Allmänheten och politiker ser oftast förpackningar som en miljöbelastning istället för ett verktyg till att nå en ökad hållbarhet. Ett bra exempel på det är att några gram av förpackningsfilm av plast oftare anses vara värre än ett kilo förstörda tomater. Men om man då istället tänker på alla produktions- och logistikprocesser som behövs för att framställa tomaterna, har det betydligt mer påverkat miljön än själva förpackningsmaterialet.

Kraven på att minska förpackningsanvändandet är stor idag vilket är bra på ett sätt. Men för att minska världssvälten, miljöpåverkan och öka samhällets hållbarhet skulle det behövas mer förpackningar för fler olika ändamål. Självklart ska en fortsatt materialminimering för den enskilda förpackningen fortsätta.

Under de senaste årtiondena har den globala förpackningsindustrin utvecklat effektivare förpackningssystem, men med dagens tuffa ekonomiska klimat pressas marginalerna. Många förpackningsköpare vill inte betala många kronor extra för en förpackning och det kan man förstå.

Jag har tidigare hört att konservburkar kommer fram till flyktingläger där det inte finns konservöppnare, mycket genomtänkt! Med rätt kombination av förpackningssystem kan ännu mer mat nå ut till de grupper som behöver den allra mest. Det finns mycket att förbättra, men jag tror att vi är på god väg och att förpackningen är en mycket viktig del i en långsiktig utvecklingsprocess.

category:

Sustainability

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *