Återvunnen plast i krympfilm

undefined

Oftast pratar jag om konsumentförpackningar men sekundärförpackningar är minst lika viktiga då de är en del av helheten.

Coca Cola har som mål i sin klimatstrategi att nå netto noll utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2040. Ett led i den är att byta ut jungfrulig plast mot återvunnen plast i sina förpackningar.

Därför byter nu Coca-Cola Sverige ut krympfilmen runt alla sina 4-pack till 100 procent återvunnen plast (PCR & PIR). För er som inte känner till begreppen PCR & PIR så kommer här en förklaring:

PCR – Post Consumer Recycled – den plast som används har varit utanför sin produktionsanläggning dvs använts i hem, restauranger, sjukhus etc.

PIR – Post Industrital Recycled – det här kan även kategoriseras som internt spill. Det kan antingen vara producentens eget spill som man återanvänder i processen eller spill från någon annan producent som man kan ta vara på.

– Våra förpackningar står för en betydande del av vårt klimatavtryck. När vi nyttjar materialet effektivt bibehåller vi dess värde och minskar förpackningarnas klimatpåverkan. För att upprätthålla den cirkulära ekonomin är det viktigt att vi samlar in och återvinner materialet så att det kan bli till nya förpackningar igen.

– Cathrine Westerlind, Senior manager Sustainability Coca-Cola European Partners Sverige.

🤓 Det börjar bli vanligare att även se fiberbaserade lösningar på multi-/flerpack men ibland är krympfilm det bästa valet ur ett helhetsperspektiv – rätt förpackning på rätt plats. Krympfilmen kan göras väldigt tunn men fortfarande klara mycket vikt. Förhoppningsvis kan vi öka vårt användande av PCR framåt, då vi blir bättre på att samla in och återvinna våra förpackningar, både vi konsumenter och B2B.

Källa: Packnet

category:

Beverage,Food,Sustainability

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *