Empack + framtidens förpackningar

Förra veckan besökte jag förpackningsmässan Empack i Stockholm. De blev en intensiv mässdag och som vanligt var det svårt hinna se och uppleva allt som mässan hade att erbjuda!

Mitt främsta fokus var plast och återvinningsbara förpackningar. Jag var på helt rätt ställe! 👇

The Big Plastic Debate.

Dom som deltog i debatten var Duni, IVL Svenska Miljöinstitutet, Arla Foods & IKEA. Något som alla var överens om; ökade samarbeten längs hela värdekedjan, inte glömma bort matsvinnet (som idag är en större miljöbov) och viktigt att bibehålla ett helhetsperspektiv. Plastproblematiken vi har idag är i grund och botten ett konsumentbeteende, inte plasten i sig.

Framtidens förpackningar kommer från återvunnen råvara enligt Tara Pac.

” Till 2022 ska plastförpackningarna var återvinningsbara, och till 2030 ska alla plastförpackningar som används inom dagligvaruhandeln vara tillverkade av fossilfri eller återvunnen plast. “

Att designa för återvinning är idag ett måste om vi ska kunna uppnå EU hållbarhetsmål. Därför var det fantastiskt kul att se Tara Pac‘s svar på detta med både återvunnen hushållsplast och gamla fisknät som blir till nya produkter! Tyvärr får dessa idag inte användas till livsmedelsprodukter men för olika typer av rengörings- och kemprodukter är det perfect match!

Det tar tid att ställa om en hel bransch. Samtidigt som nya återvinningsmål skärps måste efter-marknaden samtidigt stimuleras så att det finns köpare av plasten som sorteras ut. Idag är glappet mellan tillgång och efterfrågan på många plaster stort. Många av hushållsplasterna är också så pass smutsiga att det inte ekonomiskt lönt för en köpare att hantera. Det kan bara bli bättre! ♻️

SFGs Höstmöte.

I anslutning till mässan anordnade vi på SFG – Svenska Förpackningsgillet höstmöte för våra medlemmar. Vi inledde med mingel till följd av två inspirerande talare; Raws – framtidens sugrör av svenskt vass! & PantaPå – den digitala lösningen på att öka förpackningens värde!

Nästa möte kommer att hållas i Stockholm den 6 november och temat kommer att vara digitala färgkoder 🌈
Hoppas vi ses där!  👋🏼

category:

Personal,Tips

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *