Förpackningstrender 2018

Trender är alltid en mix av gammalt och nytt samt större och mindre trender. I mitt senaste nyhetsbrev av INBOX presenterade jag 3 megatrender som jag tror att vi kommer se mer av under 2018, se nedan. För fler trender rekommenderar jag dig att läsa denna artikel om förpackningstrender eller denna om designtrender.

#1 Clean Label a.k.a Minimalism
Varken för mycket eller för lite, utan lagom är ledordet a.k.a minimalism . Det ska vara tydligt för konsumenten vad hen köper och varför.
Dagens konsumenter är oftast välinformerade om den produkt dom köper eller planerar att köpa, om inte, finns svaren oftast i deras smartphone.

#ROCKETO

#MalmöChokladfabrik

#Abacus

#2 RePack & ReThink
År 2020 förespår experter att e-handel kommer att omsätta 4 triljoner dollar globalt, vilket motsvara närmast 15% av hela den globala retail marknaden*. Därför är det viktigt att företag har detta i åtanke när dom designar nya produkter. Den nya grafiken/formen bör passa både webb och fysisk butik.

The unboxing-experience är viktigt då förpackningen eller öppnandet av förpackningen sk. ”the hand-shake” bör spegla varumärket och samtidigt motsvara konsumentens förväntningar. Om du önskar nå ut med din produkt till fler (Millennials) är det viktigt att produkten + förpackning är sk. Instagrammable.

*Källa: Mintel Global Packaging Trends 2018

@glossier

#3 Förpackningar för ökad hållbarhet
År 2050 förespår experter att det kommer finnas mer plast i våra hav än fisk!?

Vi alla har en viktig roll att spela, både ur ett företags- och konsumentperspektiv. Det är viktigt att förpackningar återvinns och blir till nya produkter. Konsumenter vill göra goda förpackningsval – Hjälp dom att göra rätt val.

En undersökning visar att 36% av Australiensare som pendlar till sina jobb föredrar att köpa produkter som presenteras i en hållbar förpackning.*

Jag tror det är viktigt att man som företag ser över sitt materialval och överväger om det är möjligt att använda material från förnyelsebara källor men som också går att återvinna. Vid utveckling/design av en ny förpackning/produkt är det viktigt att tänka helhet – cirkulärt i alla led samt ha kunskap kring hur just din produkt används och förpackningens end-of-life.

*Källa: Lightspeed/Mintel, APAC Metro Consumer Study Australia 2017

#FairyOcean

#SKONA

#Starbucks

category:

Tips

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *