Förpackningens form talar för produkten

Designstudenten Ric Bixter fick i uppgift att förpacka en till synes ointressant produkt, och att genom förpackningen väcka ett intresse hos konsumenten. Resultatet blev förpackningar för gummisnoddar. Midjan på varje förpackning visar de olika gummisnoddarnas styrkor på ett mycket enkelt och kreativt sätt.

Källa: Lovely Package

category:

Concept,Graphic design

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *