CAP&Design – Design för barn

I senaste numret av CAP&Design hittar ni en artikel om design för barn, ett relativt outforskat ämne. Detta finner jag väldigt intressant och därför var det riktigt roligt när jag blev tillfrågad att medverka i artikeln.

Att göra förpackningar som tilltalar barn är en utmaning. Det gäller att både kunna tilltala föräldrarna, de som ska köpa produkten, samt barnen, de som ska använda produkten.

Vuxna fattar oftast mer rationella beslut jämfört med barn. När man designar för barn fokuserar man istället på att det ska vara KUL!

Ett barn ska aldrig behöva fundera över varför en produkt är rolig. Därför är det mycket viktigt att förpackningen kan förmedla ett budskap. Det ska heller inte vara svårt för barn att använda produkten. När det handlar om leksaker vill barn gärna känna och klämma på produkten, vilket är ett välkänt begrepp bland leksaksproducenterna.

En trend som jag tycker växer inom förpackningsdesign, är ett mer förenklat och modernt bildspråk för barn. Men även förpackningsdesign med mervärde och andrahandsvärde i åtanke växer.

Källa: CAP&Design nr.2

category:

Personal

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *