168ART

168ART är en gatukonstfestival (troligen i Tjeckien) som äger rum första veckan i mars och pågår i sju dagar (168 timmar). Bilden nedan är ett utkast av hela konceptet som designern kaerfkrahs har tagit fram. Gå in här för att se konceptet i sin helhet.

Källa: Packaging of the world

category:

Concept,Graphic design

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *