Smart förpackning för glödlampor?

Designstudenten Melissa Pilon har i ett projekt i materialoptimering tagit fram en förpackning för glödlampor. Målet med projektet var att utforska vilken sorts vikning som resulterar i det hållbaraste alternativet för en förpackning för glödlampor.

Jag tycker idén är underbar och jag tror att förpackningen skulle väcka en del nyfikenhet i butiken. Dock tycker jag att det ser ut att vara mer material i jämförelse med en traditionell förpackning för glödlampor?

lampor

Källa: Packaging | UQAM

category:

Innovation

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *